افتتاحیه مدرسه معماری داخلی مرکز معماری ایران – معماری پدیا

با افتخار به اطلاع همراهان ِعزیز مرکز ِ معماری ایران میرسانیم;
روز پنجشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۱ ، مدرسه معماری داخلی ایران در مرکز معماری ایران افتتاح شد.
ما برآنیم تا مدرسه ی معماری داخلی ایران را محلی برای آموزش و تربیت نیروهای مستعد و تربیت نسلی توانمند و صاحب اندیشه، بازگشایی کنیم.

برای ارتباط با ما:
کانال تلگرام http://t.me/irarchitecturecenter
شماره همراه 09913913602 – 09913913600
شماره تماس ۰۲۱۴۳۹۱۳۰۰۰
وب سایت رسمی مرکز معماری ایران www.iacenter.ir استبازدید پست:
1


منبع: https://memaripedia.com/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7/