بازدید از شمیران سنتر – معماری پدیا

برای ارتباط با ما:
کانال تلگرام http://t.me/irarchitecturecenter
شماره همراه 09913913602 – 09913913600
شماره تماس ۰۲۱۴۳۹۱۳۰۰۰
وب سایت رسمی مرکز معماری ایران www.iacenter.ir است

بازدید از شمیران سنتر – ویژه ترم یک مدرسه معماری داخلی ایران
مجموعه بازدیدهای دانشجویان مدرسه معماری داخلی ایران، راهبردی در جهت آموزش میدانی و آشنایی با پروژه های متعدد می باشد.
ما برآنیم تا مدرسه معماری داخلی ایران، محلی برای آموزش و تربیت نیروهای مستعد و به جهت نیل به زندگی متعالی و سعادتمندی جامعه و تربیت نسلی توانمند و صاحب اندیشه باشد.بازدید پست:
3


منبع: https://memaripedia.com/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1/