بازدید دفتر معماری نشا – معماری پدیا

“بازديد از دفتر نشا”
مهندسين مشاور نگين شهر آينده از شركت هاي مطرح در زمينه معماري ست. براي آشنايي دانشجويان با نحوه اداره كسب و كارهاي معماري
اين بازديد كه ويژه دانشجويان MBA مي باشد، به سرپرستي دكتر حميدرضا موسوي در روز ١٠ شهريور ماه انجام شد.بازدید پست:
1


منبع: https://memaripedia.com/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7/

برای ارتباط با ما:
کانال تلگرام http://t.me/irarchitecturecenter
شماره همراه 09913913616
شماره تماس ۰۲۱۴۳۹۱۳۰۰۰
وب سایت رسمی مرکز معماری ایران www.iacenter.ir است