جلسه اول تاریخ جهان(ارشد آنلاین)-کد یک1402 – معماری پدیا

این کلاس در تاریخ شنبه 3 تیر بصورت آنلاین با تدریس آقای فتحی برگزار شد.که میتوانید فیلم کلاس را مشاهده کنید

پارت1

پارت2

پارت3

پارت4

پارت5بازدید پست:
3


منبع: https://memaripedia.com/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AF-%DB%8C%DA%A91402/