جلسه اول رایگان اسکیس موضوعی معماری

این کلاس بصورت آنلاین و به تدریس استاد میرطهماسب برگزار شد.اگر شما هم متقاضی کنکور ارشد معماری هستید,میتونید با مشاهده فیلم زیر,نحوه ی تدریس استاد و روند برگزاری کلاس های آنلاین رو ببینید


منبع: https://memaripedia.com/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/