رفتار منصفانه و عادلانه در تمام جنبه های زندگی


انجمن معماران منظر آمریکا (ASLA) بیانیه زیر را در مورد اعتراضات آخر هفته از سوی وندی میلر، رئیس ASLA، FASLA منتشر کرد:

“همه ما از اتفاقاتی که در چند روز گذشته رخ داد وحشت زده شده ایم. من شخصاً در حال غرق در احساسات هستم و بی عدالتی ها و رفتار ناعادلانه مردم و جوامعی را که به دلیل قرن ها تبعیض نژادی در اندوه به سر می برند، در لحظه تماشا می کنم. معماران، ما تلاش می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که همه افراد حق دسترسی عادلانه به مزایای محیطی و اجتماعی را در مکان هایی که زندگی می کنند، کار می کنند، و یاد می گیرند، دارند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که ما تلاش کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که این جوامع رفتار منصفانه و عادلانه دارند. در تمام جنبه های زندگی.”
منبع: http://www.asla.org/NewsReleaseDetails.aspx?id=57630