روزهای آخر کلاس های ارشد تابستان حضوری-1401

در این دوره بچه ها با هدف شرکت در کنکور ارشد معماری,منظر و هنرهای ساخت حاضر شدند.مدت این دوره 3ماه بوده و هرسال به دو صورت آنلاین و حضوری برگزار میشود.استارت دوره ی آمادگی ارشد تابستان حدودا از اواخر خرداد تا اوایل تیرماه خواهد بود.برای مشاهده ی اخبار دپارتمان و کلاسها میتوانید کانال تلگرام را چک کنید


منبع: https://memaripedia.com/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-1/