سلسله وبینارها با حضور رضا مفاخر – معماری پدیا

توسطسهیل طاهری

Episode 04 – اپیزود چهار

سلام دوباره.


منبع: https://memaripedia.com/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1-3/

من سهیل طاهری هستم و در این قسمت میزبان مهندس مجتبی فاطمی هستم.

Episode 04  – اپیزود چهار

وظیفه خودمون دونستیم که در رابطه با قرارداد ها صحبت کنیم.

یادمون نره که اگر گاهی اطلاعاتمون بیشتر از طرف مقابل باشه خیال خودمون راحت تر هست.