سلسله وبینارها با حضور رضا مفاخر – معماری پدیا

توسطسهیل طاهری

وظیفه خودمون دونستیم که در رابطه با قرارداد ها صحبت کنیم.

یادمون نره که اگر گاهی اطلاعاتمون بیشتر از طرف مقابل باشه خیال خودمون راحت تر هست.

سلام دوباره.

Episode 04 – اپیزود چهار


منبع: https://memaripedia.com/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1-4/

من سهیل طاهری هستم و در این قسمت میزبان مهندس مجتبی فاطمی هستم.

Episode 04  – اپیزود چهار