سمینار تصمیم موثر

*این سمینار مختص دانشپذیرانی ست که متقاضی کنکور ارشد معماری,منظر و هنرهای ساخت هستند.سمینار بصورت حضوری و آنلاین در ادامه ی سمینار«نا کافی» برگزارشد و موضوع آن مربوط به برنامه ریزی برای ماه آخر کنکور بود.زمان: چهارشنبه 14 دی ساعت 17 تا 19
با حضور تیم مشاوران مرکز معماری ایران : مهندس مونا محسنی , مهندس امیر سلیمی , مهندس یزدان توکلی
مکان برگزاری: مرکز معماری ایران


منبع: https://memaripedia.com/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1/