سمینار عصرانه(برزخ ارشد)

این سمینار در تاریخ 8 آذر 1401 در مرکز معماری ایران,با سخنرانی آقای مهندس فاطمی,بصورت حضوری و آنلاین برگزار شد.در این گردهمایی عصرانه با عنوان «برزخ ارشد» که به بررسی چالش های بعد از مقطع ارشد پرداخته شد✨مفتخر بودیم که در این گردهمایی از رتبه های برتر ارشد و دکتری مرکزمعماری،تقدیر شد و فرصت دیدار باعزیزان را از نزدیک داشتیم🙏


منبع: https://memaripedia.com/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF/