سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون معماری اجرا – اردیبهشت 1402

توجه: منتظر انتشار دفترچه سوالات در توسط سایت دفتر مقررات ملی ساختمان هستیم. بعضی از تصاویر در دسترس نیست. بنابراین بعد از رفع ابهامات، این مطلب بروزرسانی خواهد شد.


منبع: https://memaripedia.com/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-10/

سولات آزمون معماری اجرا – اردیبهشت 1402
پاسخنامه تشریحی آزمون معماری اجرا – اردیبهشت 1402

در این مطلب، شما می‌توانید سوالات آزمون نظام مهندسی اجرا را که در تاریخ 29 اردیبهشت برگزار شد، همراه با کلید و پاسخنامه تشریحی دانلود کنید: