عصرانه 11- BIM بدون رویت – معماری پدیا

“سلسله نشست هاي عصرانه”
مجالي براي گفت و گو در حوزه هاي مختلف
قسمت یازدهم: BIM بدون رویت
سخنران: امیر کرمیبازدید پست:
1


منبع: https://memaripedia.com/%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-11-bim-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA/

کانال تلگرام http://t.me/irarchitecturecenter
شماره همراه 09913913604
شماره تماس ۰۲۱۴۳۹۱۳۰۰۰
وب سایت رسمی مرکز معماری ایران www.iacenter.ir است