عصرانه 9 – شنا با کوسه ها – معماری پدیا

کانال تلگرام http://t.me/irarchitecturecenter
شماره همراه 09913913616
شماره تماس ۰۲۱۴۳۹۱۳۰۰۰
وب سایت رسمی مرکز معماری ایران www.iacenter.ir است

“سلسله نشست هاي عصرانه”
️مجالي براي گفت و گو در حوزه هاي مختلف
قسمت نهم: مذاکره برای معماران – شنا با کوسه ها
سخنران: محمدرضا نوریبازدید پست:
2


منبع: https://memaripedia.com/%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-9-%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7/