فراخوان برای شرکت در برنامه جوایز حرفه ای و دانشجویی ASLA 2020 باز است


دریافت کنندگان جوایز پوشش ویژه ای در مجله معماری منظر دریافت می کنند و در مراسم اهدای جوایز در طول کنفرانس ASLA در مورد معماری منظر در ساحل میامی، 2 تا 5 اکتبر 2020 تجلیل می شود.

ارسال‌های جوایز حرفه‌ای ASLA حداکثر تا ساعت 11:59 PST در روز جمعه، 6 مارس 2020، موعد مقرر است.

ارسالی برای جوایز دانشجویی ASLA حداکثر تا ساعت 11:59 PST روز دوشنبه 11 می 2020 است.
منبع: http://www.asla.org/NewsReleaseDetails.aspx?id=56828