نکات مهم مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان

2) علائم تصويري هشدار دهنده: علائمي كه احتمال بروز خطر را هشدار داده و لزوم احتياط در انجام كار را بيان مي‌كند.
خصوصیات اصلی:
یک هزار) مثلثي ظاهر
ب) نشانه تصويري به رنگ سياه روي زمينه زرد با حاشيه سياه (قسمت زرد رنگ حداقل 50 درصد سطح علامت را بپوشاند).

3) علائم تصويري الزام کننده: علائمي كه احتمال بروز خطر را هشدار داده و لزوم احتياط در انجام كار را بيان مي‌كند.
خصوصیات اصلی:
یک هزار) دايره‌اي ظاهر
ب) نشانه تصويري سفيد رنگ روي زمينه آبي (قسمت آب ي رنگ حداقل 50 درصد سطح علامت را بپوشاند).

مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان (ویرایش 1396) با عنوان “علائم و تابلوها“، بیستمین کتاب از مباحث 22گانه مقررات ملی است که از منابع آزمون نظام مهندسی به شمار می‌رود.
هدف كلي از تدوين اين مقررات، نصب و استفاده از تابلوها و علائم به منظور تأمين سلامت و بهداشت، ايمني، آسايش و صرفه‌جویي در منابع است.

تعاریفبازدید پست:
2


منبع: https://memaripedia.com/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86/

4) علائم تصويري مربوط به خروج اضطراري و كمك هاي اوليه: علائمي كه اطلاعاتي را راجع به امكانات نجات و امداد مثل مسير خروج، مسير امدادرساني، فضاي پناه، كمك‌هاي اوليه و نظاير آن ارائه مي‌كنند.
مشخصات اصلی:
یک هزار) مربع یا مستطیل ظاهر
ب) نشانه تصويري سفيد رنگ روي زمينه سبز

1) علائم تصويري بازدارنده: منع‌كننده كاري است كه احتمال خطر را افزايش مي‌دهد يا آن را به وجود مي‌آورد.
خصوصیات اصلی:
یک هزار) دایره‌ای شکل
ب) نشانه تصويري به رنگ سياه روي زمينه سفيد با حاشيه دايره و خط مورب به رنگ قرمز (از چپ به راست كه قسمت قرمز رنگ حداقل 35 درصد سطح علامت را بپوشاند).

6) علائم مربوط به مكان‌هاي ايمن براي افراد ناتوان جسمي- حركتي: علائمي كه اطلاعاتي در مورد امكانات و تجهيزات مرتبط با ايمني ناتوانان جسمي – حركتي در بناهاي مناسب‌سازي شده و فضاي پناه آنان ارائه مي‌كنند.
مشخصات اصلی:
یک هزار) مربع یا مستطیل ظاهر
ب) نشانه تصويري سفيد رنگ روي زمينه آبي (قسمت آبي رنگ حداقل 50 درصد سطح علامت را بپوشاند).

علائم ايمني اضطراري با نصب در بيرون ساختمان ها و كارگاه هاي حاوي مخازن سيالات (صفحه 59)

علائم تصويري ايمني در ساختمان‌ها و كارگاه‌ها: علائمي كه داراي پيام‌هاي منع‌كننده كار خطرزا يا هشدار وجود خطري يا الزام به انجام كاري يا راه‌هاي گريز از خطر يا كمك‌هاي اوليه، با نشانه تصويري و رنگ‌هاي خاص باشد و شامل انواع زير است:

در این علائم 4 نوع هشدار بیان می‌شود:
1- هشدار آتش‌سوزی
2- هشدار بهداشتی
3- هشدار ناپایداری مواد
4- هشدارهای خاص دیگر

صفحات مهم مبحث بیستم

 • صفحه 15 تا 17، علائم ایمنی با حرکات دست
 • صفحه 23، محدوده نصب علائم تصويري و تابلوها
 • صفحه 28 تا 30، ضوابط كلي استفاده از علائم ايمني تصويري و تابلوها
 • صفحه 30 و 31، ضوابط كلي استفاده از علائم ايمني در برابر حريق
 • صفحه 52 و 53، علامت هشدار ایمنی و عنوان پیام
 • صفحه 59، علائم ايمني اضطراري با نصب در بيرون ساختمان‌ها و كارگاه‌هاي حاوي مخازن سيالات
 • صفحه 68، پیشروی مجاز تابلوهاي واقع در معابر و محوطه‌هاي بيروني در معابر
 • صفحه 70، خط در تابلوهاي واقع در معابر و محوطه‌هاي بيروني
شکل شماره 12 (صفحه 29): تراز نصب علائم و تابلوها

جداول مهم مبحث بیستم

 • صفحه 19 تا 22، جدول شماره 3، تابلوهاي الزامي براي نصب در تصرف‌هاي مختلف ساختمان‌ها
 • صفحه 30، جدول شماره 4، رنگ‌هاي مورد استفاده در علائم ايمني در حريق
 • صفحه 56، جدول شماره 5، حداقل ابعاد علامت و نوشته ايمني لوله ها
 • صفحه 57، جدول شماره 6، جدول استاندارد رنگي ايمني لوله‌ها
 • صفحه 68، جدول شماره 10، حداقل ارتفاع حد زیرین تابلو و حداکثر پیشروی آن در معبر

بعضی از کلمات کلیدی مبحث بیستم که در سوالات مطرح می‌شوند، عبارتند از:

 • علائم ایمنی در برابر حریق
 • پیشروی تابلو
 • تابلو مجاز
 • علائم تصویری
 • راهنمای واکنش اضطراری
 • راهنمای تخلیه اضطراری
 • تابلو انتظامی
 • تابلو طره
 • علائم صوتی – آژیر حریق
 • تابلو معرف کاربری

تابلو: ابزاري براي پيام‌رساني تصويري است. ممكن است داراي سازه يا فاقد آن بوده، به ساختمان يا ديوار الصاق شود يا روي زمين، نرده و امثال آن قرار گيرد.
علائم: پيام‌هائي كه با استفاده از رنگ، نوشتار، تصوير، نور، گفتار، صوت و حركت، پيامي را براي آگاهي به مخاطب منتقل مي‌كنند.
علائم ايمني: علائمي كه توسط تابلو، رنگ، علامت نوراني (روشنايي) يا علائم صوتي، ارتباط كلامي يا علائم ناشي از حركت دست، توصيه‌ها و اطلاعاتي درباره ايمني عمومي و بهداشت كار را انتقال مي‌دهند و شامل علائم تصويري، علائم نوراني، علائم نوري، علائم صوتي، علائم كلامي و علائم ايمني با حركات دست مي‌گردند.
علائم تصويري: علائمي ديداري كه با تركيبي از شكل، رنگ، نوشته، سمبل و نشانه تصويري حاوي پيام مشخصي براي مخاطبين هستند.

علائم تصويري (از جهت كاربرد)

5) علائم تصويري مربوط به وجود تجهيزات آتش نشاني: علائمي كه اطلاعاتي را راجع به امكانات و تجهيزات آتش‌نشاني ارائه مي‌كنند.
مشخصات اصلی:
یک هزار) مربع یا مستطیل ظاهر
ب) نشانه تصويري سفيد رنگ روي زمينه قرمز (قسمت قرمز رنگ حداقل 50 درصد سطح علامت را بپوشاند).