وبینار دورهمی مشاوره – معماری پدیابازدید پست:
2


منبع: https://memaripedia.com/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/

این وبینار 14 فروردین ماه 1401,با حضور تیم مشاوران مرکز معماری ایران(آقای لطیفی,خانم محسنی و آقای سلیمی) برگزار شد تا راجع به مشکلات و راه حل ها برای ادامه ی مسیر صحبت کنن.