ژوژمان ترم 1 مدرسه معماری داخلی – قسمت اول – معماری پدیا

یادمون نره که اگر گاهی اطلاعاتمون بیشتر از طرف مقابل باشه خیال خودمون راحت تر هست.


منبع: https://memaripedia.com/%DA%98%D9%88%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85-1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88/

سلام دوباره.

توسطسهیل طاهری

وظیفه خودمون دونستیم که در رابطه با قرارداد ها صحبت کنیم.

Episode 04 – اپیزود چهار

من سهیل طاهری هستم و در این قسمت میزبان مهندس مجتبی فاطمی هستم.

Episode 04  – اپیزود چهار