ژوژمان ترم 1 مدرسه معماری داخلی – قسمت دوم – معماری پدیا

سلام دوباره.


منبع: https://memaripedia.com/%DA%98%D9%88%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85-1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88/

وظیفه خودمون دونستیم که در رابطه با قرارداد ها صحبت کنیم.

توسطسهیل طاهری

یادمون نره که اگر گاهی اطلاعاتمون بیشتر از طرف مقابل باشه خیال خودمون راحت تر هست.

من سهیل طاهری هستم و در این قسمت میزبان مهندس مجتبی فاطمی هستم.

Episode 04  – اپیزود چهار

Episode 04 – اپیزود چهار