گالری تصاویر کارگاه اسکیس مرکز معماری ایران

دوباره شروع کن

خوشحال میشیم نظراتتون رو با ما به اشتراک بزارید.

دوباره شروع کن


منبع: https://memaripedia.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/

امیدوارم توی این مسیر همراه ما باشید .

توسطسهیل طاهری

با توجه به وقفه چند ماه در مسیر ترویج مباحث روز معماری تصمیم گرفتیم که کارمون رو دوباره شروع کنیم.

سلام.