ICYMI: «یادداشت شهرسازی به رئیس جمهور بایدن: به مسکن، حمل و نقل فکر کنید… و طراحان را فراموش نکنید».


از لس آنجلس تایمز:

حمایت از راه‌آهن و دیگر گزینه‌های حمل‌ونقل انبوه بسیار مهم خواهد بود. همانطور که حمایت از راه‌هایی که این گزینه‌ها می‌توانند با ارزان‌ترین و آسان‌ترین راه‌های رفت و آمد در شهر – یعنی پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری – تلاقی پیدا کنند، بسیار مهم است. گروهی از سازمان های ترانزیت، همراه با انجمن معماران منظر آمریکا (ASLA)، توصیه می کنند که DOT ​​یک بخش جدید راه اندازی کند: یک اداره حمل و نقل فعال که طبق توصیه های خط مشی ASLA، «چشم انداز، تمرکز، و اولویت برنامه های حمل و نقل فعال…»

مقاله کامل را در وب سایت LA Times بخوانید >
منبع: http://www.asla.org/NewsReleaseDetails.aspx?id=58890